A Székely-Sóvidék legnevezetesebb települése

Korond, a Székely-Sóvidék iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési központja.

Korond Székelyudvarhelytől mintegy 25 km-re északnyugatra a Korond-patak völgyében, a Kebeled-, az Észak- és a Súgó-patakok találkozásánál fekszik a 13A országút mellett. A település szerves része Sóvidék tájegységnek - Erdélyben az egyetlen olyan tájegység, amely nevét az ásványkincséről kapta.

Korond látnivalói

 • Híres fazekasfalu, vasas-kénes gyógyfürdővel, négy borvízforrással.
 • A korondi székelyek nem csak a kerámiáról voltak híresek, hanem, a tapló feldolgozás igazi nagy mesterei is. Sapkát, kalapot és dísztárgyakat készítettek a taplóból. 
 • A régi római katolikus templom építési éve nem ismert, valamikor az ún. román építészeti korban épült, 1533-ban gótikus stílusban átalakították. Ekkor Szent Bertalan volt a templom védőszentje. 1568-ban az unitáriusoké lett, és csak 1716-ban került vissza a katolikusokhoz. 1720-ban felújították. Közben a megmaradt katolikusok 1648-tól egy kápolnát használtak. Az 1700-as években Atyhával közös volt a plébánia, Korondnak 1743-tól van saját, külön papja. A faluban katolikus elemi iskola működött, ezt a román hatóságok 1924-ben bezárták. 1910-ben új római katolikus templom építése kezdődött meg, amelyet egy év múlva szenteltek fel Jézus Szent Szíve tiszteletére és 2011 nagy átalakításon esett át, mint kívül, mint belül. A régi gótikus templom néhány köve ennek a kerítésébe van beépítve.
 • Unitárius templomát 1720 és 1750 között átépítették, 1821-ben,1971-ben és 2011-ben megújították
 • A templommal átellenben Falumúzeum található.
 • A falutól negyedórányira a parajdi országút mentén 535 m magasságban állt egykor Korondfürdő, melyet 1729-ben említenek először, 1890-ben birtokosa Gáspár Gyula, aki 1892 és 1900 között jelentősen kiépítette. 1938-ban a fürdő csődbe jutott, fenyőfáit kivágták, épületeit lebontották. A helyet ma Árcsónak nevezik, amely sóskútjáról, forrásüledékeiről és borvízforrásairól nevezetes.
 • A Barátok kertje nevű helyen egykor kolostor állott, ahova 1783-ban költöztek a minoriták Firtos-hegyi kápolnájukból. Helyén malom van.
 • A falu határában aragonitot bányásztak 1911–1963 között.
 • Az országút mellett állandó kirakodóvásár van a falu termékeiből.
 • Korondon nagyon sok, szép, fából faragott székelykaput lehet látni.
 • A magyar nyelvű Korondi Középiskola előtt Miholcsa József "Erős várunk nékünk az anyanyelv" című monumentális térkompozíciója, amely "bronzba öntött" harminc jeles magyar íróval jelképes irodalmi parlament.
 • Korond jelentős turisztikai látványosság, mint Sóvidék többi települése is.